Disclaimer

Disclaimer

V-SUPPLY Horecamateriaal , hierna te noemen V-SUPPLY, verleent u hierbij toegang tot www.v-supply.shop en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
V-SUPPLY behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

V-SUPPLY spant zich in om de inhoud van www.rufeq.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.v-supply.shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van V-SUPPLY.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.v-supply.shop onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.v-supply.shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan V-SUPPLY nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij V-SUPPLY.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van V-SUPPLY, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Ben jij al langsgeweest in onze showroom? Je bent hier van harte welkom hoor. Neem even contact met ons op voor een afspraak en wij zorgen ervoor dat er koffie of iets fris klaar staat voor u. Tot binnenkort! Manage cookies